Informacje w tym dziale dotyczą tzw. klientów wolnorynkowych. Nie dotyczą organów wymiaru sprawiedliwości, dla których wykonuję zlecenia w oparciu o odrębne przepisy.

Przed zapytaniem o możliwość tłumaczenia proszę zapoznać się z poniższymi informacjami. Pracowników biur tłumaczeń proszę o przeczytanie również sąsiedniego rozdziału. Od opisanych poniżej zasad możliwe są – bardzo rzadko! – odstępstwa, ale zastrzegam sobie ostateczne słowo w tej sprawie.

 1. Aby móc zdecydować, czy przyjmę zlecenie, muszę najpierw zapoznać się z materiałem do tłumaczenia. Najwygodniej jest przesłać go mailem po przeskanowaniu. Proszę nie fotografować dokumentów, bo to nie gwarantuje właściwej jakości. Przysłanie nieczytelnego materiału pozbawia mnie możliwości zastosowania obróbki cyfrowej, co oznacza podwyższenie ceny usługi.
 2. Nie oceniam tekstu na podstawie próbek, bo nie daje to możliwości rzetelnej oceny.
 3. W przypadku niemożności wysłania materiału e-mailem proszę skorzystać z serwisu wspomagającego przesyłanie dużych plików, np. wetransfer.com
 4. Po zapoznaniu się z materiałem podam wysokość wynagrodzenia, termin, w którym mogę rozpocząć tłumaczenie i czas potrzebny na jego wykonanie.
 5. Oferta przesłana przeze mnie jest ważna maksymalnie 3 dni. Jeżeli w tym terminie zamówienie nie zostanie złożone, będę uważał zapytanie za niebyłe.
 6. Po potwierdzeniu zamówienia przez zlecającego i podaniu danych do fakturowania prześlę fakturę proforma z terminem płatności 3 dni robocze, jako podstawę do dokonania przelewu. Jeżeli w tym czasie nie otrzymam należności lub potwierdzenia przelewu, będę uważał, że klient wycofał zamówienie. W szczególności przestają obowiązywać ustalenia w sprawie ceny i terminu.
 7. Proszę o poinformowanie mnie, jeżeli po zapoznaniu się z ofertą nie będą Państwo chcieli złożyć zamówienia (powodu nie trzeba podawać, ale za informację o zaniechaniu zamówienia będę bardzo wdzięczny).
 8. Cena za tłumaczenie wierzytelne i zwykłe jest taka sama, ale do ogólnej wartości jednorazowego zamówienia na tłumaczenia wierzytelne (niezależnie od liczby dokumentów i stron) doliczam równowartość jednej strony, co jest związane z kosztami sporządzenia wersji papierowej i wysłania jej pocztą.
 9. Tylko w wyjątkowych wypadkach wykonuję tłumaczenia po cenach niższych niż tzw. urzędowe (określone w rozporządzeniu dotyczącym sądów, prokuratur itp.). Język węgierski należy do tzw. drugiej grupy, jest więc „droższy” niż np. angielski. Od listopada 2019 roku ceny te zostały częściowo urealnione i wynoszą (w odniesieniu do strony rozliczeniowej 1125 znaków) 37,16 zł zna język polski i 53,07 zł na język węgierski.
 10. Tłumaczenie zwykłe odsyłam natychmiast mailem. Tłumaczenie wierzytelne wysyłam pocztą, listem poleconym priorytetowym. Z Węgier do Polski idzie on zwykle 3 dni robocze, a w kraju 1-2 dni.
 11. Zastrzegam sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na listy anonimowe (tzn. niewystarczająco identyfikujące nadawcę).
 12. Nie używam internetowej bazy danych. Jedyną formą zapisów danych osobowych klientów prywatnych jest u mnie wpis do programu fakturującego, zainstalowanego w sposób wykluczający przesyłanie danych poprzez Internet. Nie udostępniam danych osobowych nikomu poza uprawnionymi do tego instytucjami i nie prowadzę żadnej formy reklamy wśród moich klientów.