Przesyłanie plików

    Tu można przesłać do mnie plik:

    Prześlij pliki
     

    Proszę o nie nadużywanie tej funkcji i uprzednie poinformowanie mnie mailem o zamiarze przesłania pliku na serwer. Niezapowiedziane pliki mogą zostać przeze mnie usunięte bez zapoznania się z zawartością.